Strona główna O firmie Nasze usługi Przetargi Kontakt

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 ul. Gajdy 13,   87-300 Brodnica

 

NIP

874-14-77-449

Regon

P-871123930

Konto

BS Brodnica 56 9484 1150 0000 1326 2000 0001

KRS w Toruniu 0000108691
Kapitał zakładowy 4.041.000,00 zł.
Adres ePUAP  /pgkbrodnica/SkrytkaESP
         
         
Działy Imię i Nazwisko  e-mail telefon fax
         
Biuro Obsługi Klienta        

Krzysztof Pomianowski

 

Aurelia Napiórkowska

 

Roksana Przeczewska

 bok@pgk.com.pl

 

czynne od poniedziałku do piątku w godz.  07:00-15:00

 

 

56 498 30 73

56 498 28 63

 

 

 

 

 

56 498 30 74

 

Sekretariat Zarządu        

 

Anna Kozłowska

pgk@pgk.com.pl

56 498 26 55 

Zarząd firmy        

Prezes Zarządu

Roman Laskowski

 rlaskowski@pgk.com.pl

 

 

Główny Księgowy        
  Justyna Gąska jgaska@pgk.com.pl

56 498 30 73

 

Dział Oczyszczania i Wywozu

 

 

 

 

 

Adam Muzalewski

amuzalewski@pgk.com.pl

56 498 20 21

 

Dział Dróg        
  Mariusz Spaliński  mspalinski@pgk.com.pl    
Dział Zieleni        
  Karolina Czyżewska  kczyzewska@pgk.com.pl    
Dział Transportu        
  Włodzimierz Kuźma wkuzma@pgk.com.pl    
Komunikacja Miejska        
 

Ireneusz Jankowski

ijankowski@pgk.com.pl

   
Usługi Cmentarne        

 

Krzysztof Pomianowski

pogrzeby@pgk.com.pl

56 498 30 75

 

Składowisko

Odpadów

 

 

 

 

 

Waldemar Szostakowski

 

 

 

 

 

oczyszczanie@pgk.com.pl

 

 

 

Składowisko Odpadów

ul. Ustronie 20C

56 498 20 21

 

 

 

56 498 35 79

 

 

Dział Kadr        
  Jadwiga Kozikowska kadry@pgk.com.pl    
Dział Płac        
  Zbigniew Lewandowski zbyl@pgk.com.pl    
Dział Księgowości        
  Elżbieta Detmer  

56 498 30 73

 
Kasa        
  Elżbieta Detmer  

czynna od poniedziałku do piątku w godz.  11:00-14:45

 
Informatyk        
  Wojciech Bartoszewski wbartoszewski@pgk.com.pl    
Biuro Strefy Płatnego Parkowania        
  Roksana Przeczewska

Krzysztof Pomianowski 

parking@pgk.com.pl 

czynne od poniedziałku do piątku w godz.  07:00-15:00

 56 697 48 42

 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych        
  Zbigniew Lewandowski iodo@pgk.com.pl

56 498 30 73